“Óvodából az iskolába”

Beiskolázás
2018-2019. tanév

Beiskolázás
2017-2018. tanév

 

BEIRATKOZÁS IDEJE A 2017-2018-AS TANÉVRE

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala az illetékességi területén működő általános iskolák számára a következő időpontokra tűzte ki a beiratkozás idejét:

  • 2017. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
  • 2017. április 21. (péntek) 8.00-18.00 óra között

A Járási Hivatal közleménye IDE kattintva olvasható el.

A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

  • A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
  • Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről.
  • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, amely lehet:

– óvodai szakvélemény,

– nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény,

– sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye.

  • A gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa.
  • Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról.
  • A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázáshoz szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya.
  • Nyilatkozat arról, hogy a szülő valamelyik egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást, vagy az állami erkölcstan oktatást igényli gyermeke számára.
  • A Tisza-parti Általános Iskola nyilatkozata.

 

Kérjük, hogy a gyermek TAJ kártyáját is hozzák magukkal!

 

Körzetek (2017.02.27-től)

Tisza-parti Általános Iskola körzete
Szegedi járás körzetei