“Óvodából az iskolába”

 

BEIRATKOZÁS IDEJE A 2019-2020-AS TANÉVRE

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala az illetékességi területén működő általános iskolák számára a beiratkozás idejét az alábbi időpontban határozza meg.

 • 2019. április 11. (csütörtök)   8,00-19,00 
 • 2019. április 12. (péntek)        8,00-18,00 

 

 < K Ö Z L E M É N Y >

 

A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, mely lehet:
   •  óvodai szakvélemény,
   • járási szakértői bizottság szakértői véleménye,
  •  sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
  • A gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa.
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
    • Ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ennek alátámasztására szolgáló dokumentum lehet: a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatali határozat, bírósági ítélet.
   • Ha gyám a törvényes képviselő, ennek alátámasztását igazoló dokumentum: gyámhivatali döntés.
  • A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázáshoz szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya.
  • Nyilatkozat arról, hogy a szülő valamely egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami etika oktatást igényli gyermeke számára.

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

Kérjük, hogy a gyermek TAJ kártyáját is hozzák magukkal!

A Tisza-parti Általános Iskola körzete a 2019/2020. tanévre:

6726 ALSÓ KIKÖTŐ SOR PÁRATLAN (1-TŐL 5-IG)
6726 ALSÓ KIKÖTŐ SOR PÁROS (2-TŐL 6-IG)
6726 BARCSAY KÁROLY UTCA
6726 BÉRKERT UTCA
6726 BIRKÓZÓ KÖZ
6726 BLAHA LUJZA UTCA
6726 CSALOGÁNY UTCA
6726 DÉRYNÉ UTCA
6726 EGRESSY BÉNI UTCA
6726 EVEZŐ KÖZ
6726 FELSŐ KIKÖTŐ SOR
6726 FÜRDŐ UTCA
6726 FÜRJ UTCA
6726 GYERGYÓI UTCA
6726 JANKOVICH UTCA
6726 KÁLLAY ALBERT UTCA
6726 KIKINDAI UTCA
6726 KÖZÉP FASOR PÁRATLAN (1-TŐL 33-IG)
6726 KÖZÉP FASOR PÁROS (2-TŐL 44-IG)
6726 KÖZÉP KIKÖTŐ SOR
6726 MARÓCZY GÉZA TÉR
6726 MAROSTŐI UTCA
6726 NÉPKERT SOR
6726 PÉCSKAI UTCA
6726 PILLICH KÁLMÁN UTCA
6726 SZENT-GYÖRGYI ALBERT UTCA
6726 SZÖRI UTCA
6726 SZÖVETSÉG UTCA
6726 TAMBURA UTCA
6726 TÁROGATÓ UTCA
6726 TISZAVIRÁG UTCA
6726 TORONTÁL TÉR
6726 TÚZOK UTCA
6726 UDVARHELYI UTCA
6726 VÉDŐNŐ UTCA
6726 VÍVÓ KÖZ
6726 ZSOMBOLYAI UTCA