Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

 • A beiratkozás első szakaszában április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
 • nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.

Amennyiben olyan általános iskolába kívánja beíratni gyermekét, amely nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola, illetve csak a tartózkodási hely szerint körzetes, az alábbi linken elérhető nyilatkozaton jelezheti szándékát, amelyet az igazgato@tiszaparti.hu címre, 2020. április 6-24-ig szíveskedjen visszaküldeni.

http://www.tiszaparti.hu/wp-content/uploads/2020/04/Szándéknyilatkozat-Tisza-parti02.pdf

 • A beiratkozás második szakaszában április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába.

 • Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.
 • Amennyiben a szülő/törvényes képviselő a tartózkodási hely szerint szeretné kérni gyermeke felvételét, akkor a kérelméhez az életvitelszerű ott lakásról szóló nyilatkozatot is csatolnia kell (ezt úgy tudja az e-Ügyben megtenni, hogy kitölti a tartózkodási lakcímet, ezáltal a nyilatkozat is létrejön).

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére

 • Személyesen: előre egyeztetett időpontban.
 • KRÉTA rendszeren keresztül április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között.
 1. Amennyiben nagyobb gyermeke iskolánk tanulója, akkor a KRÉTA rendszeréhez már rendelkezik belépési azonosítóval.

Belépve a KRÉTA rendszerbe, válassza ki az e-Ügyintézés lehetőségét!

Válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!

Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!

A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat!

 1. Amennyiben nincs iskolánk KRÉTA rendszeréhez belépési jogosultsága:

Nyissa meg a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap weboldalt!

Regisztráljon új ideiglenes felhasználóként!

Belépés után válassza ki az Ügyintézés indítása menüt!

Kattintson a Beiratkozás általános iskolába menüpontra!

A megnyíló felületen adja meg a szükséges adatokat és válassza ki a listából iskolánkat!

A KRÉTA felület használatához technikai segítséget talál az alábbi linkre kattintva: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

* Iskolánkban a személyes ügyintézésre a következő napokon van lehetőség ELŐRE EGYEZTETETT IDŐPONTBAN:

2020. április 28. kedd
2020. április 30. csütörtök
2020. május 4. hétfő
2020. május 5. kedd
2020. május 7. csütörtök
2020. május 11. hétfő
2020.május 12. kedd
2020. május 15. péntek

Az alábbi elérhetőségeink egyikén kérjenek időpontot az iskolánk titkárságától:

telefonszám: 06-62-547-130

e-mail cím: iskola@tiszaparti.hu

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

Szeged, 2020. április 6.

Schaller Györgyi
intézményvezető

A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 

 • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa
 • nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről – Nyilatkozat
 • nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról  – Nyilatkozat
 • nyilatkozat arról, hogy a szülő valamely egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami etika oktatást igényli gyermeke számára – Nyilatkozat
 • A Tisza-parti Általános Iskola nyilatkozata.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni az iskola első évfolyamára. Óvodai szakvélemény nem szükséges.

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő megkezdését – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó, vagy ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola vezetőjének.

Szeged – ALSÓ KIKÖTŐ SOR páros oldal 2. házszámtól 6. házszámig
Szeged – ALSÓ KIKÖTŐ SOR páratlan oldal 1. házszámtól 5. házszámig
Szeged – BARCSAY KÁROLY UTCA teljes közterület
Szeged – BÉRKERT UTCA teljes közterület
Szeged – BIRKÓZÓ KÖZ teljes közterület
Szeged – BLAHA LUJZA UTCA teljes közterület
Szeged – CSALOGÁNY UTCA teljes közterület
Szeged – DÉRYNÉ UTCA teljes közterület
Szeged – EGRESSY BÉNI UTCA teljes közterület
Szeged – EVEZŐ KÖZ teljes közterület
Szeged – FELSŐ KIKÖTŐ SOR teljes közterület
Szeged – FÜRDŐ UTCA teljes közterület
Szeged – FÜRJ UTCA teljes közterület
Szeged – GYERGYÓI UTCA teljes közterület
Szeged – JANKOVICH UTCA teljes közterület
Szeged – KÁLLAY ALBERT UTCA teljes közterület
Szeged – KIKINDAI UTCA teljes közterület
Szeged – KÖZÉP FASOR UTCA páros oldal 2. házszámtól 44. házszámig
Szeged – KÖZÉP FASOR UTCA páratlan oldal 1. házszámtól 33. házszámig
Szeged – KÖZÉP KIKÖTŐ SOR teljes közterület
Szeged – Maróczi Géza TÉR teljes közterület
Szeged – MAROSTŐI UTCA teljes közterület
Szeged – NÉPKERT SOR teljes közterület
Szeged – PÉCSKAI UTCA teljes közterület
Szeged – PILLICH KÁLMÁN UTCA teljes közterület
Szeged – SZENT-GYÖRGYI ALBERT UTCA teljes közterület
Szeged – SZÖRI UTCA teljes közterület
Szeged – SZÖVETSÉG UTCA teljes közterület
Szeged – TAMBURA UTCA teljes közterület
Szeged – TÁROGATÓ UTCA teljes közterület
Szeged – TISZAVIRÁG UTCA teljes közterület
Szeged – TORONTÁL TÉR teljes közterület
Szeged – TÚZOK UTCA teljes közterület
Szeged – UDVARHELYI UTCA teljes közterület
Szeged – VÉDŐNŐ UTCA teljes közterület
Szeged – VÍVÓ KÖZ teljes közterület
Szeged – ZSOMBOLYAI UTCA teljes közterület