A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala az illetékességi területén működő általános iskolák számára a beiratkozás idejét 2021. április 15. és 16. időpontokra tűzte ki.

A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa
  • nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről – Nyilatkozat
  • nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról  – Nyilatkozat
  • nyilatkozat arról, hogy a szülő valamely egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami etika oktatást igényli gyermeke számára – Nyilatkozat
  • A Tisza-parti Általános Iskola nyilatkozata.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni az iskola első évfolyamára. Óvodai szakvélemény nem szükséges.

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő megkezdését – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó, vagy ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola vezetőjének.

Szeged – ALSÓ KIKÖTŐ SOR páros oldal 2. házszámtól 6. házszámig
Szeged – ALSÓ KIKÖTŐ SOR páratlan oldal 1. házszámtól 5. házszámig
Szeged – BARCSAY KÁROLY UTCA teljes közterület
Szeged – BÉRKERT UTCA teljes közterület
Szeged – BIRKÓZÓ KÖZ teljes közterület
Szeged – BLAHA LUJZA UTCA teljes közterület
Szeged – CSALOGÁNY UTCA teljes közterület
Szeged – DÉRYNÉ UTCA teljes közterület
Szeged – EGRESSY BÉNI UTCA teljes közterület
Szeged – EVEZŐ KÖZ teljes közterület
Szeged – FELSŐ KIKÖTŐ SOR teljes közterület
Szeged – FÜRDŐ UTCA teljes közterület
Szeged – FÜRJ UTCA teljes közterület
Szeged – GYERGYÓI UTCA teljes közterület
Szeged – JANKOVICH UTCA teljes közterület
Szeged – KÁLLAY ALBERT UTCA teljes közterület
Szeged – KIKINDAI UTCA teljes közterület
Szeged – KÖZÉP FASOR UTCA páros oldal 2. házszámtól 44. házszámig
Szeged – KÖZÉP FASOR UTCA páratlan oldal 1. házszámtól 33. házszámig
Szeged – KÖZÉP KIKÖTŐ SOR teljes közterület
Szeged – Maróczi Géza TÉR teljes közterület
Szeged – MAROSTŐI UTCA teljes közterület
Szeged – NÉPKERT SOR teljes közterület
Szeged – PÉCSKAI UTCA teljes közterület
Szeged – PILLICH KÁLMÁN UTCA teljes közterület
Szeged – SZENT-GYÖRGYI ALBERT UTCA teljes közterület
Szeged – SZÖRI UTCA teljes közterület
Szeged – SZÖVETSÉG UTCA teljes közterület
Szeged – TAMBURA UTCA teljes közterület
Szeged – TÁROGATÓ UTCA teljes közterület
Szeged – TISZAVIRÁG UTCA teljes közterület
Szeged – TORONTÁL TÉR teljes közterület
Szeged – TÚZOK UTCA teljes közterület
Szeged – UDVARHELYI UTCA teljes közterület
Szeged – VÉDŐNŐ UTCA teljes közterület
Szeged – VÍVÓ KÖZ teljes közterület
Szeged – ZSOMBOLYAI UTCA teljes közterület