A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa
  • nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről – Nyilatkozat
  • nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról  – Nyilatkozat
  • nyilatkozat arról, hogy a szülő valamely egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami etika oktatást igényli gyermeke számára – Nyilatkozat
  • A Tisza-parti Általános Iskola nyilatkozata.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni az iskola első évfolyamára. Óvodai szakvélemény nem szükséges.

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő megkezdését – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó, vagy ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola vezetőjének.

TISZA-PARTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
6726 SZEGED, MARÓCZY GÉZA TÉR 2.
OM 029640 (001)

6726 ALSÓ KIKÖTŐ SOR PÁRATLAN (1-TŐL 5-IG)
6726 ALSÓ KIKÖTŐ SOR PÁROS (2-TŐL 6-IG)
6726 BARCSAY KÁROLY UTCA
6726 BÉRKERT UTCA
6726 BIRKÓZÓ KÖZ
6726 BLAHA LUJZA UTCA
6726 CSALOGÁNY UTCA
6726 DÉRYNÉ UTCA
6726 EGRESSY BÉNI UTCA
6726 EVEZŐ KÖZ
6726 FELSŐ KIKÖTŐ SOR
6726 FÜRDŐ UTCA
6726 FÜRJ UTCA
6726 GYERGYÓI UTCA
6726 JANKOVICH UTCA
6726 KÁLLAY ALBERT UTCA
6726 KIKINDAI UTCA
6726 KÖZÉP FASOR PÁRATLAN (1-TŐL 33-IG)
6726 KÖZÉP FASOR PÁROS (2-TŐL 44-IG)
6726 KÖZÉP KIKÖTŐ SOR
6726 MARÓCZY GÉZA TÉR
6726 MAROSTŐI UTCA
6726 MAROSTŐI KÖZ
6726 NÉPKERT SOR
6726 PÉCSKAI UTCA
6726 PILLICH KÁLMÁN UTCA
6726 SZENT-GYÖRGYI ALBERT UTCA
6726 SZÖRI UTCA
6726 SZÖVETSÉG UTCA
6726 TAMBURA UTCA
6726 TÁROGATÓ UTCA
6726 TISZAVIRÁG UTCA
6726 TORONTÁL TÉR
6726 TÚZOK UTCA
6726 UDVARHELYI UTCA
6726 VÉDŐNŐ UTCA
6726 VÍVÓ KÖZ
6726 ZSOMBOLYAI UTCA

Tisztelt Szülők!

Az alábbi 2 LINKEN tájékozódhatnak a 2021/2022. tanévre történő beiratkozásról.

https://kk.gov.hu/kozlemeny20210316

https://kk.gov.hu/download/1/fd/b2000/K%C3%B6zlem%C3%A9ny_%C3%A1ltal%C3%A1nos_iskolai_beiratkoz%C3%A1s_2021_2022.pdf

Iskolánkra vonatkozó további részletekről későbbiekben a honlapunkon, telefonos érdeklődés során (06 62 547-130) vagy az igazgato@tiszaparti.hu címre küldött levélre válaszolva adunk felvilágosítást.

Szeged, 2021. 03.17.

Schaller Györgyi
intézményvezető

Tisztelt Szülők!

A 2021-2022. tanév első osztályainak tanítónőit az alábbiakban olvashatják:

1.a sakk-úszó Bökényi Hajnalka
1.b sakk-jégkorcsolya Dobó Zsuzsanna

Schaller Györgyi
intézményvezető

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel a beiskolázási programjaink bizonytalan ideig elmaradnak.

Amennyiben 2021. márciusától lehetőség van jelenléti szülői értekezletre, az iskola honlapján tájékoztatjuk Önöket az időpontról.

Kérdéseik esetén várjuk megkeresésüket a 06-62/547-130-as telefonszámon, illetve az igazgato@tiszaparti.hu e-mail címen.

Az alábbi linken megtekinthető videóval szeretnénk röviden bemutatni az iskolánkban folyó oktató-nevelő munkát, értékeinket, eredményeinket.
A filmben bemutatkoznak a leendő első osztályos tanítók, megismerhetik pedagógiai hitvallásukat, munkájukat és tanítványaikat.

Schaller Györgyi
intézményvezető

https://youtu.be/fdd2G7hVxdY

Szándéknyilatkozat a Tisza-parti Általános Iskolába való beiratkozásról.

<SZÁNDÉKNYILATKOZAT>

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala az illetékességi területén működő általános iskolák számára a beiratkozás idejét 2021. április 15. és 16. időpontokra tűzte ki.