Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelési tájékoztató a szegedi tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmények tanulói és törvényes képviselőik, foglalkoztatottjai, álláshelypályázói és szerződéses partnerei részére

 

Tájékoztató tanulóknak, törvényes képviselőknek

Tájékoztató foglalkoztatottak részére

Tájékoztató álláshelypályázók részére

Tájékoztató szerződéses partnerek részére

Tájékoztató – hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos adatkezelés