Szegedi Tankerületi Központ

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tisza-parti Általános Iskola

tanító angol szakos műveltségi területtel vagy angol szakos idegennyelvtanár

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6726 Szeged, Maróczy Géza tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános iskolai tanulók nevelése-oktatása (napközis feladatok ellátása osztatlan csoportban), angol nyelv tanítása 1-6. évfolyamon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) előmenetel és az illetmény megállapítás tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, az Nkt. 3.sz. melléklet 3. pontja alapján meghatározott tanító vagy a 25. pontja által meghatározott nyelvtanár, nemzetiségi nyelvtanár illetve a Nkt. 98. §-ában meghatározottak,

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

•         magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         3-5 év szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz

•         végzettséget igazoló iratok másolata

•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

•         motivációs levél

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. december 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6726 Szeged, Maróczy Géza tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/062/08103-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tanító angol szakos műveltségi területtel vagy angol szakos idegennyelvtanár.

•         Elektronikus úton Schaller Györgyi intézményvezető részére a igazgato@tiszaparti.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról az intézményvezető javaslata alapján a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.