Látványos kísérletekkel és pályaorientációs tanácsadással indult az MVM Partner Zrt. Edukációs Programja iskolánkban. A fiatalok oktatása iránt elkötelezett vállalat célja, hogy az edukációs program révén felkeltse a diákok érdeklődését a természettudományok, az energia világa és a műszaki pálya iránt.

Az egész napos program október végén valósult meg. Az MVM Partner ZRT. Edukációs Osztályának munkatársai a 7. és 8. osztályosok számára interaktív előadásokat, bemutató kísérleteket tartottak a fenntarthatóság és a megújuló energiaforrások témakörében.

A program célja volt az is, hogy népszerűsítése a tanulók körében a természettudományos tantárgyakat, illetve segítse az ezekkel a tantárgyakkal kapcsolatos ismeretszerzést, melyet a bemutatott érdekes fizikai kísérletek támogattak.

A megújuló energiák témáját interaktívan dolgozták fel, de bizonyos fizikai kísérleteknél tanulóinknak lehetőségük volt együtt kísérletezni az edukációs program előadóival.

Az órákat az iskolai órarendhez igazodva, egymás után, szünetekkel elválasztva tartottuk meg. Mind az 5 osztály esetében bemutató kísérletekkel kezdődtek az órák, melyek az elektromosság, az elektromágnesesség érdekes és látványos jelenségeit, illetve a megújuló energiák népszerűsítését foglalták magukba.

A bemutatott fizikai és elektrotechnikai kísérletek közben az előadók a tanulókkal megbeszélték a jelenségek fizikai hátterét, jelentőségét, illetve a mindennapi életben történő alkalmazását.

Az előadásokat és a fizikai kísérleteket pályaorientációs tanácsadás, kötetlen beszélgetés követett személyes tapasztalatmegosztással és a műszaki pályák iránti érdeklődés felkeltésével. Az előadók arra bátorították a gyerekeket, hogy a műszaki pályát mindenképp vegyék számításba pályaválasztásuk során, és kiemelték a műszaki területeken való elhelyezkedés előnyeit, lehetőségeit.

Összességében elmondható a résztvevő diákok, szaktanárok pozitív visszajelzéseiből, hogy a szemléletformáló órák kiemelt hatással voltak diákjainkra. Érdeklődőek voltak és aktívan részt vettek az óra történéseiben. Jelentkeztek, kérdeztek és törték a fejüket a felmerülő jelenségek, kérdések megoldásain, és reméljük, hogy a pályaválasztáshoz is egyfajta iránymutatást kaptak.

Schaller Györgyi
intézményvezető