2017. szeptemberében értesültünk arról, hogy a Szegedi Tankerületi Központ sikeresen pályázott az EFOP-3.2.3-17 „Digitális környezet a köznevelésben” pilot programra, melyben további 3 iskolával veszünk részt.
A projekt előzményeként elkészült a Tisza-parti Általános Iskola Digitális Fejlesztési Terve, mely pedagógiai programunk részét képezi.
A pályázat célja, hogy olyan, a digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programokat valósítsunk meg, amelyek elterjeszthetőek a teljes köznevelési rendszerben a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, valamint a mindennapi pedagógiai munka során az IKT-használat erősítése és elsősorban a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében.
A projekt szakmai megvalósítása 2018 szeptemberétől 2020 decemberéig tart.
A projekt fenntartása: a projekt megvalósításának befejezésétől 3 évig kötelező.
Ezalatt az idő alatt vállaljuk az adatszolgáltatást a szakmapolitikai szereplők számára, és biztosítjuk a kapcsolattartásra szolgáló fórumot. A fenntartási időszak alatt a beszerzésre kerülő oktatást segítő eszközöket rendeltetésszerűen alkalmazzuk a tanórák keretében. Továbbá a választott pedagógiai módszertanok beépítésre kerülnek a pedagógiai programba, melyeket a megvalósítás és a fenntartás ideje alatt rendszeresen alkalmaznak pedagógusaink.

Választott digitális programcsomagjaink:

1. Szövegértési kompetencia fejlesztése
bevont osztály: 5.a osztály 33 fő – irodalomóra
A program választásának indoklása
A LEGO StoryStarter:
• elősegíti a szövegértés fejlesztését, amely korszerű módszertani elemekkel és IKT-eszközökkel valósul meg,
• segíti a problémamegoldó gondolkodást,
• támogatja a csoportmunkát, ezzel együtt a kooperatív készségek fejlődését,
• fejleszti a kommunikációs kompetenciát,
• alkalmas NAT által fontosnak tartott kulcskompetenciák fejlesztéséhez,
• tanórán kívüli kiscsoportos és egyéni fejlesztő foglalkozásokon is használható tanulásban akadályozott és mozgásszervi fogyatékossággal küzdő tanulók esetében is .

2. Matematikai kompetencia fejlesztése
bevont osztály: 5.b osztály 32 fő – matematikaóra
A programcsomag választásának indoklása
A GEOMATECH programcsomag:
• támogatja a matematika kompetencia fejlesztését, ami korszerű módszertani elemekkel és IKT-eszközökkel valósul meg,
• elősegíti a problémamegoldó gondolkodást,
• fejleszti a vizualitást,
• megteremti az interaktivitást,
• támogatja a csoportmunkát, ezzel együtt a kooperatív készségek fejlődését,
• fejleszti a kommunikációs kompetenciát,
• alkalmas NAT által fontosnak tartott kulcskompetenciák fejlesztéséhez.

Október 31-ig hatan vettek részt szakmai továbbképzésen. Három tanár a “LEGO-eszközökkel támogatott digitális történetmesélés az oktatásban”, három pedagógus a “Geomatech@Élményszerű matematika”, míg egy kolléga “Samsung SMART-eszközök alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában” pedagógus továbbképzésen vett részt.

Füzesyné Bozsó Éva

Pályázat zárása (2022. február)

ONLINE WORKSHOP 2021. (2021. június 23.)

TÁJÉKOZTATÓ A PÁLYÁZATRÓL (2021. február 11.)

EFOP WORKSHOP (2019. november 29.)