A „Digitális környezet a köznevelésben EFOP 3.2.3-17″ – című pályázat keretében digitális irodalom- és matematikaórákat tartanak kollégáink a felső tagozaton. Az 5.a osztályban Ceglédi Anna vezeti a” LEGO- Digitális Történetmesélés” című programot. A LEGO® StoryStarter támogatja az anyanyelvi kompetenciák fejlesztésével, elsősorban a szövegértési, szövegalkotási képességeket és a középiskolában a kamaszkorra jellemző absztrakt, valamint kritikai gondolkodás fejlesztését. A Story Starter segítségével a tanulók LEGO-elemek felhasználásával életből vett szituációkat, irodalmi műveket, történeteket értelmezhetnek újjá, ezeket korszerű IKT-eszközök segítségével rögzíthetik, és a saját digitális történetükké fűzhetik össze: karaktereket építhetnek fel, képregényeket, filmeket tervezhetnek, melyeket feliratokkal és narrációval láthatnak el. A pályázat keretében eddig két bevezető órára került sor, ahol LEGO-játékok segítségével és a Redmenta-program felhasználásával tanulták meg az 5.a osztályos diákok a legjellemzőbb költői alakzatokat és rímfajtákat.

Ceglédi Anna