A Tisza-parti Általános Iskoláért Alapítvány 31 éve segíti az iskola munkáját, annak tanulóit. 5 évvel ezelőtt érlelődött meg bennünk az a gondolat, hogy a tanév során egy alkalommal, egy szép tavaszi estén zenés-táncos mulatságra invitáljuk az iskolánkba járó diákok szüleit és az intézmény pedagógusait azzal a nem titkolt szándékkal, hogy alkalmat teremtsünk a beszélgetésre, a kikapcsolódásra, és egy nemes cél érdekében összefogásra ösztönözzük közösségünket. A bál révén lehetőséget biztosítunk arra, hogy a Tisza-parti Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munkát bárki a saját belátása szerinti módon és összeggel támogassa.

Az alapítvány 5. báljára ebben a tanévben március 29-én került sor. Új helyszínen, Szeged belvárosának a szívében, a patinás Hungi vigadóban a szülők és a pedagógusok egy nagyszerű közösségi esemény részesei voltak.

A szép számban összegyűlt vendégsereget Terhesné Rozik Edit, az alapítvány kuratóriumának pedagógus tagja köszöntötte, majd diákjaink részvételével a bál megnyitó műsorát élvezhettük, melyben 4.a és 4.c osztályos táncos lábú lányok és fiúk, valamint két tehetséges versmondó diákunk szerepelt. Schaller Györgyi, a Tisza-parti Általános Iskola intézményvezetője nyitotta meg a bálat. A svédasztalos vacsorát követően a mulatság tánccal, majd tombolasorsolással folytatódott.

Elégedetten állapítom meg, hogy az a gépezet, amelyet hónapokkal ezelőtt beindítottunk, és amely működésének eredménye volt a rendezvény, a terveinknek megfelelően dolgozott, a fogaskerekek egymásba kapaszkodva, egymást segítve vitték tovább az ötleteket, forogtak a megvalósítás érdekében. Minden napnak megvolt a maga célkitűzése, mire összeálltak az apró részletek egésszé. Úgy vélem, közös munkánk eredményes, hiszen sikerült olyan bálat megszervezni, amelyet sok szülő és pedagógus megtisztelt a jelenlétével.

Nemcsak a bálon való részvétellel, hanem támogatójegyekkel és tombolaajándékok felajánlásával is hozzájárultak a családok a rendezvény sikeréhez. Érezzük, hogy fontosnak tartják a törekvéseinket, és jó szívvel állnak mellénk. Minden segítséget értékelünk és megbecsülünk. Egyformán fontosak számunkra az 1000, a 2000, a 20 000 vagy a 200 000 Ft-os, illetve az azt meghaladó támogatások.

A Tisza-parti Általános Iskoláért Alapítvány kuratóriuma nevében köszönöm, hogy felajánlásaikkal hozzásegítenek bennünket céljaink megvalósításához.

Terhesné Rozik Edit, kuratóriumi tag