Tisztelt Szülők!

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/B. § (7) bekezdése alapján, ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban kell közölnie az intézmény vezetőjével. Amennyiben élni szeretne a lehetőséggel, az alábbi nyilatkozat kitöltésével és határidőre történő beküldésével teheti meg.

Nyilatkozat

A nyilatkozatokat az osztályfőnökök gyűjtik össze.

Tisztelettel:
Schaller Györgyi
intézményvezető