A „Digitális oktatási környezet kialakítása a Szegedi Tankerületi Központ Intézményeiben” EFOP-3.2.3-17-2017-00073 pályázat megvalósítása során az 2018/19-es tanévben vállaltuk a GEOMATECH Élményszerű matematikai program bevezetését az 5. b osztályban Udvarhelyiné Béres Irma vezetésével.

A pályázatba való bekapcsolódás szükségességét az indokolta, hogy a tanulók közvetlen digitális írástudása fejlesztésre szorul. A tanulási nehézséggel küzdő gyermekek alulmotiváltak, számukra nehéz az elvont matematikai feladatok értelmezése, vizualizálása és érthető megoldása, amelyhez nem rendelkezünk megfelelő eszközökkel. Szükségünk van olyan digitális programcsomagra, amely a matematikai kompetenciák fejlesztését szolgálja.

A felső tagozat kezdetétől felmenő jelleggel biztosítani kell olyan digitális programot és eszközrendszert, amellyel a gyerekek sikerélményhez jutnak, van eszköz a kezükben a megoldáshoz.

Az elmúlt tanévben a gyerekek nagyon megszerették ezt a feldolgozási módszert, ahol dolgozhatnak egyénileg, párban és csoportban is.

A program a 2019/20. tanévben is folytatódik.

Udvarhelyiné Béres Irma