2019. november 29-én az EFOP-3.2.3-17-2017-00073 „Digitális oktatási környezet kialakítása a Szegedi Tankerületi Központ Intézményeiben” pályázat keretében tartottuk a pályázat bevezetésének sikerei és buktatói a Tisza-parti Általános Iskolában témájú workshopunkat.
Nagyon örültünk, hogy a tankerület iskoláiból sokan megtiszteltek bennünket érdeklődésükkel. Igyekeztünk olyan programot összeállítani, amely hasznos információkhoz juttatta a résztvevőket.
A rendezvényt Schaller Györgyi intézményvezető nyitotta meg. Kothencz Erzsébet digitális mentor beszélt a pályázat céljairól, szükségességéről. Minden résztvevőnek felajánlotta szakértői segítségét. Füzesyné Bozsó Éva a pályázat bevezetéséről, az eddig elért eredményekről beszélt a digitális módszertani asszisztens szemszögéből.

Udvarhelyiné Béres Irma, a matematika kompetenciafejlesztést bevezető pedagógus a továbbképzéseken tanultakról tartott interaktív foglalkozást, ahol tantárgyfüggetlenül mutatta be a digitális oktatás motivációs szerepét.

Ceglédi Anna a „Digitális történetmesélés LEGO Story Starterrel”- című bevezető előadásában összefoglalta, hogy az eszközhiány ellenére, milyen alkotó és kreatív munkát végzett az elmúlt egy évben. Beszélt hosszú távú terveiről, a digitális szövegértés alsó tagozatra való kiterjesztéséről és a tantárgyi kapcsolódás lehetőségeiről.
A szünet után a matematika és szövegértés kompetenciafejlesztés megbeszélése külön műhelymunka keretében folytatódott.

Ceglédi Anna bemutatta a digitális történetmesélés órai felhasználását az életpályák tanítása során, az olvasmányok feldolgozásánál, és a saját történetek megalkotásánál.

Udvarhelyiné Béres Irma felvett matematikaóra részleteit mutatta be, melyet megbeszélés követett.

A workshoppal elsősorban a digitális technikák iránti nyitottságra szerettük volna felhívni a figyelmet, és személyes tapasztalataink birtokában adni hasznos tanácsokat az érdeklődő kollégáknak.

Füzesyné Bozsó Éva