Tisztelt Szülők!

A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány „A koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben” című 1102/2020 számú határozatában az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött.

2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem rendkívüli szünet, hanem az oktatás módjának megváltoztatása, amely továbbra is biztosítja a tanulók számára a tanulás Alaptörvényben rögzített lehetőségét.

A megváltozott körülményekhez iskolánknak és pedagógusainknak is alkalmazkodniuk kell.

Az új munkarendben a tanulók részére tilos az intézmény oktatási célú látogatása. A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik, oly módon, hogy a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére.

Intézményünk pedagógusai hétfőtől kidolgozzák az új munkarend leghatékonyabb módszerének lehetőségeit, amelynek eredményéről tájékoztatjuk Önöket a KRÉTA rendszeren, illetve az osztályfőnökökön keresztül.

A gyermekétkeztetés biztosítása az adott településen intézménytípustól függetlenül önkormányzati feladat. A főzésre jelenleg is használt konyhák továbbra is rendelkezésre állnak, a gyermekek étkeztetése azonban nem történhet az oktatási-nevelési épületekben. Ezért azon gyermekek számára, akiknél ez indokolt, a helyben lehetséges legoptimálisabb módon kell biztosítani az étkezés lehetőségét (például kiszállítással). Erről tájékoztatást az a NGSZ honlapján – ngsz.hu – hétfői naptól olvashatnak.

Megértő együttműködésükre számítva!

Üdvözlettel,
Schaller Györgyi
intézményvezető

Szeged, 2020. 03. 14.