A magyar népmese napja

A Tisza-parti Általános Iskola alsó tagozatán megrendezésre került egy vetélkedő. 2005. óta ünnepeljük szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján a magyar népmeséket. Ezen alkalomból iskolánkban évfolyamonként a három mese elolvasása/meghallgatása után három címért indulhattak a versenyzők, melyek a következők voltak: Mesebirodalom Tudora, amihez egy Quizt kellett kitölteniük a gyerekeknek, Mesebirodalom Festőinasa, a cím megszerzéséhez egy rajz vagy festmény készítése volt a feladat, végül Mesebirodalom Meseírója, amikor is egy kitalált meséhez kellett befejezést írni. A versenynek nagy érdekeltsége volt minden osztályban, gyönyörű, kreatív munkákkal találkoztunk.
Külön köszönettel tartozunk a remek ötletért Dr. Pappné Gál Annának, a gyönyörűen elkészített érmekért, oklevelekért Ördög Petrának, a Quiz összeállításáért Füstös Editnek és természetesen az összes délutános kollegánknak, akik részt vettek és irányították a feladatok megoldását.

Magony Daniella
Zsidó Diána

Szeptember 29-én a népmese napja alkalmából rendhagyó irodalomórát szerveztünk 5. osztályos diákjaink számára. Az EFOP-3.2.3-17. pályázathoz kapcsolódó digitális történetmesélés keretében egy előre megadott mesét kellett átdolgozniuk a gyerekeknek, majd az általuk megálmodott történetet legóból is meg kellett építeniük.
Hatalmas lelkesedéssel láttak hozzá a feladathoz. A játékos vetélkedőn az elkészült alkotásokat és az átírt meséket értékeltük, a legjobb alkotásokat érmekkel jutalmaztuk.
A mese ünnepét hagyományos meseillusztráló versenyünk tette teljessé, melynek keretében a Szóló szőlő, mosolygó alma és csengő barack című népmese egy jelenetét illusztrálhatták 5.-es tanulóink. Az alkotások az általuk kedvelt technikai megoldással készültek a vizuális kultúra órák keretein belül. A munkák értékelésénél fontos szempont volt, hogy mennyire különleges a tanuló látásmódja, az illusztráció tükrözi-e a mesében történő eseményeket, illetve mennyire precíz és részletgazdag.
Nagyon sok szép, egyedi kivitelezésű alkotás született: leginkább filc, tűfilc, kollázs és vegyes technikai megoldásokkal. A versenyen helyezést elért tanulók oklevelet kaptak, illetve szaktanári dicséretben is részesültek.

Ceglédi Anna (magyartanár) és Sipos Rozália (vizuális kultúra tanár)