„Barátom,
tudod, ma úgy tűnik minden pillanat,
némán átzuhan a homokóra parányi résén,
s kezünk közt csak a múlt marad.”

/Kutyifa Anikó /

A Tisza-parti Általános Iskola végzős diákjai június 19-én köszöntek el attól a helytől, ahol nyolc évig ismerkedtek a tudományokkal, barátkoztak, közösséget alkottak, felelősséget tanultak.
A búcsúzás pillanataiban lassan bezárul egy kapu, maga mögött hagyva emlékeket, meghatározó embereket, ugyanakkor nyílik a következő ajtó új lehetőségekkel, reményekkel, kihívásokkal.
Szemünk az ismeretlenbe tekint, fogódzókat keres a végtelennek tűnő térben. Mégis meg kell állnunk egy pillanatra, hogy emlékezzünk arra, mit viszünk magunkkal.
Ehhez a méltón feldíszített iskolaépület, a gondosan összeállított ballagási műsor, az osztály- közösségeket megörökítő tablók, a meghívott vendégek adták meg a különleges, ünnepi hangulatot.
Sokan sokféleképpen emlékeztek az eltelt nyolc évre. A hetedikesek sóvárogva szemlélték az előttük járó végzős diákokat, a tanári kar nevében elhangzó pedagógiai hitvallás biztatást adott. A ballagók meghatottan, de a jövőbe tekintve adtak számvetést a „tarisznyájuk” tartalmáról, köszönetet mondva mindazoknak, akik értük dolgoztak. Meghatottan hallgattuk a szülők élményeit arról, ahogyan végigkísérték az elmúlt évek sikereit, kudarcait, miközben biztatva gyermekeiket a jóra megosztották a nevelés feladatát a pedagógusokkal.
Hogy mi történt valójában az iskolában? Intézményünk vezetője beszéde elején idézte azokat a gyermeki visszaemlékezéseket, amelyek arról árulkodtak, hogy az iskolai élet időnként keserédes, vicces és izgalmakkal teli. Visszagondolhattunk azokra a történetekre, órákra, programokra, versenyekre, amelyek építették az elköszönők gyermeki személyiségét. Elismeréssel szólt azokról a diákokról, akik kiváló tanulmányi eredményükkel, példamutató magatartásukkal, a közösségért végzett kiemelkedő munkájukkal, a versenyeken elért sikereikkel kivívták iskolánk közösségének elismerését. Beszélt arról az alázatról, amit az eredmények elérése során megtanulnak a gyerekek, és ez lesz mozgatórugójuk a későbbiekben is. Gazdára talált az iskolánk nevelőtestület által alapított ÉRDEMES DIÁK, valamint az önkormányzat által felajánlott PRO BONO PUBLICO díj.
A végzősök utolsó közös produkciója, az osztálydal nagy sikert aratott. Öröm volt látni, ahogyan az ünnepeltek és vendégeik önfeledten fényképezkedtek az iskolaudvaron, majd maguk mögött hagyva az összegyűjtött emlékeket, kiléptek a feldíszített kapun.

A hetedikes osztályfőnökök