Az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés aláírásának napját, június 4-ét az Országgyűlés 2010-ben a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította.

Iskolánkban ez a nap évek óta a „Határtalanul” program zárórendezvénye is egyben. Az idén két évfolyam örülhetett az erdélyi kirándulásnak. Áprilisban a 8. osztályosok, májusban a 7. évfolyam diákjai élhették át utazásuk során az államhatároktól független együvé tartozás felemelő érzését.

Az ünnepnap nyitánya a székely és a magyar zászló felvonása, valamint a székely himnusz közös eléneklése volt.
Vinczéné Faragó Anikó tanárnő köszöntő szavai után Balázsné Szelezsán Mária idézte fel a több mint 100 évvel ezelőtti, sorsfordító trianoni békediktátum eseményeit, azok nemzetünkre vonatkozó, napjainkra is kiható, tragikus következményeit.
Schaller Györgyi intézményvezető köszönetet mondott a pályázat megvalósítását támogató Szegedi Tankerületi Központnak, a szervező munkában és a megvalósításban részt vállaló pedagógusoknak.
Az ünnepi alkalmat egy rendkívül látványos kiállítás tette emlékezetessé, melyben megjelentek a kalotaszegi kultúrát idéző varrottasok rajzai, vagdalásos technikával készült asztalterítők, faragások és fonott tárolók, valamint kásagyöngyből készült nyakláncok. Mind ezek Szilágyi Katalin és lelkes tanítványai munkáját dicsérik.
A megemlékezés befejezéseként Gáspár Andrea tanárnő vezetésével két vidám, kalotaszegi népdal eléneklésével élhettük át újra az összetartozás érzését.

„Addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk.”
– Kallós Zoltán –
(erdélyi magyar néprajzkutató)

Balázsné Szelezsán Mária és Gazsóné Sári Mária