Dr. Hunyadi Zsolt Tanár Úr  (a Szegedi Tudományegyetem Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszékének docense) tartott előadást a 6.a osztálynak.  Az idei tanévben az Aranybulla története volt a középpontban. A diákok nemcsak II. András uralkodásának főbb mozzanatait ismerhették meg, hanem azt is, hogy az 1222-es oklevél szövegét hogyan és kik írták át.

A gyerekek nagy örömére a Tanár Úr megmutatta nekik, hogyan nézhettetek ki az oklevelek és a híres aranypecsét. Megtanulták a középkori oklevelek elkészítésének módját és alakját.

Nagyon köszönjük, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan most is érdekes, interaktív, az újabb kutatási eredményeket tartalmazó óra részesei lehettünk. Iskolánk könyvtára is sok szép történelmi témájú olvasmánnyal gyarapodott.

2023.01.26.

Ceglédi Anna