A Közlekedési Kultúra Nap-ján, 2023. május 11-én változatos programokkal igyekeztünk elmélyíteni a KEVE-programban (Közlekedjünk Együtt, Vigyázzunk Egymásra) tanult ismereteket és azok alkalmazását.

Az alsó tagozatos diákok az iskolarendőrök segítségével tanulságos, a kerékpáros és a gyalogos közlekedési kultúrát és szabályokat érintő feladatokat kaptak az iskolaudvaron felfestett közlekedési pályán. Az iskolai rollerek és kerékpárok mellett saját eszközeiket is használhatták tanulóink az iskolarendőrök által „irányított” forgalomban, szimulálva a valós életben előforduló szituációkat.

A felső tagozatos tanulóink osztályonként, a városban meghatározott útvonalon, közlekedési megfigyelési szempontok, szabályok alkalmazásával mélyítették el a gyalogos és a kerékpáros a közlekedés ismereteit. A séta végén minden osztálynak egy tesztet kellett kitöltenie.

A napnak fontos szerepe volt abban, hogy felhívjuk a figyelmet a közlekedésben is fontos partnerségre, az egymásrafigyelésre, a tiszteletre, a biztonságra és természetesen a KRESZ előírásaira.