HAT-KP-1-2022/1-000177

2023 áprilisában iskolánk 7.b osztályos tanulói Erdélybe utazhattak a Határtalanul! pályázat segítségével. A pályázat 3 800 000 Ft-ot biztosított utazásuk költségeire. Kalotaszegi kirándulásuk során megcsodálhatták a történelmi Magyarország magyarlakta falvait és városait, amit a trianoni békeszerződés elszakított tőlünk. Tanulóink megismerhették, hogy ezen a vidéken is magyarul beszélnek, magyarként élnek, megtapasztalhatták, hogyan őrzik meg kultúrájukat az ottani emberek.

Pályázatuk címe: „Kalotaszeg matematikus szemmel. Szimmetria a természetben, a népi motívumokban és az építészetben.” Úticéljuk és szálláshelyük Magyarvalkó, egy piciny kalotaszegi falu volt, ahol nagy izgalommal várták tanulóinkat. Alaposan felbolygatták a 300 fős magyar falucska életét, ahol 3 családot kivéve, mindenki magyar. Megtapasztalhatták, hogy az ottani emberek hogyan őrzik tudatosan hagyományaikat, viseletüket, népi kultúrájukat. 2023. április 23 28-ig 6 csodálatos napot tölthetett itt 27 tanuló és 3 pedagógus Kis János helyi tanító segítségével.

Tanulóink az utazásra komolyan felkészültek, előkészítő órákon megbeszélték a trianoni döntés következményeit, rögzítették a tanulmányi kirándulás viselkedési szabályait. Fel kellett eleveníteni matematikai ismereteiket is, mert az út során folyamatosan megfigyelték a szimmetriákat. Minden diák kiselőadással készült egy előre meghatározott témából, melyet az út során az adott nevezetességnél bemutatott társainak.

Az indulás napját mindannyian HATÁRTALAN izgalommal várták. Hajnalban indultak el, és Méhkerékig meg sem álltak. A határon túljutva az első állomáshely Nagyszalonta, Arany János és, a hagyományok szerint, Toldi Miklós szülőhelye volt. A Csonkatoronyban idegenvezető kalauzolásával ismerkedtek meg az egyik legnagyobb magyar költőnk életútjával, sorsának helyszíneivel, költészetének egyik fő állomásával, és a tiszteletére berendezett emlékmúzeumban megcsodálták a költőóriás relikviáit is. Érdekes, interaktív bemutató tette élményszerűvé a hallottakat. A Petőfi Sándor által rajzolt arckép dombornyomatáról ceruzás rajzokat is hozhattak magukkal. Rövid utazás után Kiskohra érkeztek egy földalatti világ megismerésére. Itt található Erdély leglátványosabb cseppkőbarlangja, a Medve-barlang. A 200 millió éves természeti képződmény története szerint a bejáratot leomló sziklatörmelék zárta el, és a bent rekedt medvék egymást falták fel éhségükben. Ezért láthattak épen maradt medvecsontvázat  és a természet által épített cseppkőalakzatokat is.

A második napon sokféle program várt gyerekeinkre. A bánffyhunyadi református templom csodálatosan restaurált épülete volt az első állomás. A zsindelytető mellett a 14. századi freskók maradványai, a padok, az orgona, a toronyóra, a kazettás mennyezet mind megújult. Lehetőségük volt a toronyba felsétálni és innen szemlélni a városkát. Folytatásként ismerkedés és focimeccs következett. A Bánffyhunyadi Vlegyásza Szakképző Líceum magyar tagozatának csapatával focimeccset játszottak diákjaink, ezt egy közös beszélgetés követte Kis Magdi aligazgató segítségével. A közös program után folytatták útjukat, csodálatos szerpentinen jutottak el a Bélesi-tóhoz (jósikafalvi víztározóhoz). Fantasztikus táj fogadta őket, sétáltak a gáton, majd megismerkedtek a tó keletkezésének történetével. Ezt követően visszautaztak Magyarvalkóra. A festői környezetbe ágyazott fazsindelyes, 4 fiatornyos templom mindenkit lenyűgözött. Szerencsére mindenütt a helyi református lelkész fogadta csapatukat, ami még különlegesebbé tette a templomok megismerését. A második nap zárásaként mindenki hintázott a magyarvalkói tájhintán.

A harmadik nap első állomása Válaszút volt, ahol Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjteményével ismerkedtek meg tanulóink. Itt elsősorban a névadó által gyűjtött néprajzi kincs érdekelte őket. Megértették, micsoda hatalmas feladat a magyar népi kultúra összefogása, a szórványmagyarság megőrzése. Megmaradásunk titka az anyanyelvi kultúra ápolása, ami a népzene és néptánc adta kultúrkincs megőrzésében rejlik. Fényképeket, faragott bútorokat, használati tárgyakat láthattak. A különböző tájegységek csodálatos népviselete mindannyiukat elvarázsolta.

Kolozsvár megtekintéséhez óriási segítség volt a csoport idegenvezetője, a helyi unitárius középiskola matematikatanára. Elsőnek a Farkas Utcai Református Templom épületét tekintették meg. Megismerhették a bejárat előtt álló szobormásolat történetét Sárkányölő Szent Györgyről. A tükörutca szimmetriájának felfedezése után Bolyai János szülőháza és emléktáblája előtt átismételték az euklidészi és bolyai geometria alapjait.

Élmény volt látni a Fő téren magasodó Szent Mihály Katolikus Templomot. Nemrég fejeződtek be a felújítási munkák, így örömmel sétáltak körbe a székesegyházban. A templom mellett áll Fadrusz János híres Mátyás király lovasszobra. Tisztelegtek Mátyás király emlékműve előtt, és szalagot kötöttek a hadvezér és vezérei szobrára. Megtekintették a városközpontban található Mátyás-szülőházat is, ahol nemzeti színű szalagot hagytak emlékül.

A negyedik napon is sokféle program várt tanulóinkra. Ezen a napon Torda felé vezetett az út. Első állomásuk a sóbánya volt. Csodás látványt nyújtott az óriáskerék, az üveglift és a csónakázótó. Gyalog mentek le a sóbánya alsó szintjére, a sok lépcső is jelezte számukra az óriási méreteket. A bányászatról szóló kiállításrész a só értékeit tudatosította bennük. Élmény volt a visszhangjáték és a „kóstoló”. Délután a Tordai-hasadék felé vették az útirányt. Megkegyelmezett az idő, így átkeltek a hasadékon és gyönyörködtek a természet látványában, miközben felelevenítették a Szent László-legendát is.

Az ötödik nap a magyargyerőmonostori templom megtekintésével kezdődött. A csupa kék hímzésekkel borított építményben mindenki megértette, miért kell ennyi kalotaszegi templomot megnézni. A helyi tiszteletes érdekes előadása után tovább indultak Torockóra. A legnyugatibb székely végvár, s talán a legszebb település következett. A nagyrészt magyarok lakta falu különleges népviseletével és népművészetével elnyerte az Európa Nostra díjat. A falu egyedi stílusú, hófehérre festett házai között sétálva figyelték a Székelykő hatalmas sziklatömbjét, és megértették, hogy miért is van az, hogy itt tényleg „kétszer kel fel a nap”. Ragyogó napsütésben a túra sem maradhatott el, meghódították a torockószentgyörgyi várat, ahonnan csodálatos kilátás nyílt a környékre.

A hazaúton nem maradhatott el egy közkedvelt túra sem. Egy olyan hegycsúcs meghódítása következett, ahonnan belátni az egész magyarvalkói tájat. Fáradt lábú turistáink a Malató csúcsaira kapaszkodtak fel, ahonnan bámulatos látvány tárult eléjük a kalotaszegi vidékről. A lemenő nap sugarai között a távolban a Vigyázó havas csúcsai magaslottak. Alföldi gyerek számára izgalmas esemény következett, a „höndőrgőzés”. Gyermekeink lefeküdtek a földre, és vidáman gurultak lefelé a hegyoldalon.

A kirándulás hatodik napján el kellett búcsúzni vendéglátóinktól. A csoport Gyulafehérvár felé indult haza. A több mint 1000 éve Szent István királyunk által alapított székesegyház jellegzetes román kori épület, melyet a tatárjárás után gótikus stílusban állítottak helyre. A székesegyház legfontosabb látnivalói a síremlékek, így Hunyadi János gazdagon faragott szarkofágja. A gyerekek által technikaórán készített koszorú elhelyezésével adóztak a magyar történelem jelentős egyéniségeinek emléke előtt.

A templomhoz közeli téren a tavaly felavatott Bethlen Gábor-szobor előtt is tisztelegtek. Hazafelé úton ”magos Déva vára” előtt megemlékeztek az irodalomórákon tanult balladáról.

Az út során mindvégig naponta munkafüzeti feladatok megoldásával rögzítették a diákok a megélt élményeket, ismereteket. Az utazás során folyamatosan keresték, gyűjtötték a pályázat témájához igazodó szimmetrikus népi motívumokat.

A tanulók az értékelő órán megbeszélték a tapasztalatokat, összegezték a külhoni magyarságról szerzett ismereteiket. Diákjaink a kirándulásról készült bemutató segítségével előadást tartanak az 5. és 6. osztályos gyerekeknek, majd a kirándulás során vezetett munkafüzet megtekintésére és értékelésére is sor kerül.

A 7.b osztály egy fantasztikus utazás részese lehetett. Sokak közös munkája által valósult meg ez a program.

Köszönjük a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Szegedi Tankerületi Központ munkatársainak, az MMG Group Kft. autóbuszvezetőinek és iskolánk dolgozóinak támogatását.

Külön köszönjük Kis János, Kis Magdi, Timár Mária külhoni pedagógusok segítségét!

Mert „Addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk.” Kallós Zoltán –(erdélyi magyar néprajzkutató)

HAT-KP-1-2022/1-000805

2023 áprilisában iskolánk 7.a osztályos tanulói Erdélybe utazhattak a Határtalanul! pályázat segítségével. A pályázat 3 239 230 Ft-ot biztosított utazásuk költségeire. Kalotaszegi kirándulásuk során megcsodálhatták a történelmi Magyarország magyarlakta falvait és városait, amit a trianoni békeszerződés elszakított tőlünk. Tanulóink megismerhették, hogy ezen a vidéken is magyarul beszélnek, magyarként élnek, megtapasztalhatták, hogyan őrzik meg kultúrájukat az ottani emberek.

Pályázatuk címe: „Kalotaszeg matematikus szemmel. Szimmetria a természetben, a népi motívumokban és az építészetben.” Úticéljuk és szálláshelyük Magyarvalkó, egy piciny kalotaszegi falu volt, ahol nagy izgalommal várták tanulóinkat. Alaposan felbolygatták a 300 fős magyar falucska életét, ahol 3 családot kivéve, mindenki magyar. Megtapasztalhatták, hogy az ottani emberek hogyan őrzik tudatosan hagyományaikat, viseletüket, népi kultúrájukat. 2023. április 23 28-ig 6 csodálatos napot tölthetett itt 22 tanuló és 2 pedagógus Kis János helyi tanító segítségével.

Tanulóink az utazásra komolyan felkészültek, előkészítő órákon megbeszélték a trianoni döntés következményeit, rögzítették a tanulmányi kirándulás viselkedési szabályait. Fel kellett eleveníteni matematikai ismereteiket is, mert az út során folyamatosan megfigyelték a szimmetriákat. Minden diák kiselőadással készült egy előre meghatározott témából, melyet az út során az adott nevezetességnél bemutatott társainak.

Az indulás napját mindannyian HATÁRTALAN izgalommal várták. Hajnalban indultak el, és Méhkerékig meg sem álltak. A határon túljutva az első állomáshely Nagyszalonta, Arany János és, a hagyományok szerint, Toldi Miklós szülőhelye volt. A Csonkatoronyban idegenvezető kalauzolásával ismerkedtek meg az egyik legnagyobb magyar költőnk életútjával, sorsának helyszíneivel, költészetének egyik fő állomásával, és a tiszteletére berendezett emlékmúzeumban megcsodálták a költőóriás relikviáit is. Érdekes, interaktív bemutató tette élményszerűvé a hallottakat. A Petőfi Sándor által rajzolt arckép dombornyomatáról ceruzás rajzokat is hozhattak magukkal. Rövid utazás után Kiskohra érkeztek egy földalatti világ megismerésére. Itt található Erdély leglátványosabb cseppkőbarlangja, a Medve-barlang. A 200 millió éves természeti képződmény története szerint a bejáratot leomló sziklatörmelék zárta el, és a bent rekedt medvék egymást falták fel éhségükben. Ezért láthattak épen maradt medvecsontvázat  és a természet által épített cseppkőalakzatokat is.

A második napon sokféle program várt gyerekeinkre. A bánffyhunyadi református templom csodálatosan restaurált épülete volt az első állomás. A zsindelytető mellett a 14. századi freskók maradványai, a padok, az orgona, a toronyóra, a kazettás mennyezet mind megújult. Lehetőségük volt a toronyba felsétálni és innen szemlélni a városkát. Folytatásként ismerkedés és focimeccs következett. A Bánffyhunyadi Vlegyásza Szakképző Líceum magyar tagozatának csapatával focimeccset játszottak diákjaink, ezt egy közös beszélgetés követte Kis Magdi aligazgató segítségével. A közös program után folytatták útjukat, csodálatos szerpentinen jutottak el a Bélesi-tóhoz (jósikafalvi víztározóhoz). Fantasztikus táj fogadta őket, sétáltak a gáton, majd megismerkedtek a tó keletkezésének történetével. Ezt követően visszautaztak Magyarvalkóra. A festői környezetbe ágyazott fazsindelyes, 4 fiatornyos templom mindenkit lenyűgözött. Szerencsére mindenütt a helyi református lelkész fogadta csapatukat, ami még különlegesebbé tette a templomok megismerését. A második nap zárásaként mindenki hintázott a magyarvalkói tájhintán.

A harmadik nap első állomása Válaszút volt, ahol Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjteményével ismerkedtek meg tanulóink. Itt elsősorban a névadó által gyűjtött néprajzi kincs érdekelte őket. Megértették, micsoda hatalmas feladat a magyar népi kultúra összefogása, a szórványmagyarság megőrzése. Megmaradásunk titka az anyanyelvi kultúra ápolása, ami a népzene és néptánc adta kultúrkincs megőrzésében rejlik. Fényképeket, faragott bútorokat, használati tárgyakat láthattak. A különböző tájegységek csodálatos népviselete mindannyiukat elvarázsolta.

Kolozsvár megtekintéséhez óriási segítség volt a csoport idegenvezetője, a helyi unitárius középiskola matematikatanára. Elsőnek a Farkas Utcai Református Templom épületét tekintették meg. Megismerhették a bejárat előtt álló szobormásolat történetét Sárkányölő Szent Györgyről. A tükörutca szimmetriájának felfedezése után Bolyai János szülőháza és emléktáblája előtt átismételték az euklidészi és bolyai geometria alapjait.

Élmény volt látni a Fő téren magasodó Szent Mihály Katolikus Templomot. Nemrég fejeződtek be a felújítási munkák, így örömmel sétáltak körbe a székesegyházban. A templom mellett áll Fadrusz János híres Mátyás király lovasszobra. Tisztelegtek Mátyás király emlékműve előtt, és szalagot kötöttek a hadvezér és vezérei szobrára. Megtekintették a városközpontban található Mátyás-szülőházat is, ahol nemzeti színű szalagot hagytak emlékül.

A negyedik napon is sokféle program várt tanulóinkra. Ezen a napon Torda felé vezetett az út. Első állomásuk a sóbánya volt. Csodás látványt nyújtott az óriáskerék, az üveglift és a csónakázótó. Gyalog mentek le a sóbánya alsó szintjére, a sok lépcső is jelezte számukra az óriási méreteket. A bányászatról szóló kiállításrész a só értékeit tudatosította bennük. Élmény volt a visszhangjáték és a „kóstoló”. Délután a Tordai-hasadék felé vették az útirányt. Megkegyelmezett az idő, így átkeltek a hasadékon és gyönyörködtek a természet látványában, miközben felelevenítették a Szent László-legendát is.

Az ötödik nap a magyargyerőmonostori templom megtekintésével kezdődött. A csupa kék hímzésekkel borított építményben mindenki megértette, miért kell ennyi kalotaszegi templomot megnézni. A helyi tiszteletes érdekes előadása után tovább indultak Torockóra. A legnyugatibb székely végvár, s talán a legszebb település következett. A nagyrészt magyarok lakta falu különleges népviseletével és népművészetével elnyerte az Európa Nostra díjat. A falu egyedi stílusú, hófehérre festett házai között sétálva figyelték a Székelykő hatalmas sziklatömbjét, és megértették, hogy miért is van az, hogy itt tényleg „kétszer kel fel a nap”. Ragyogó napsütésben a túra sem maradhatott el, meghódították a torockószentgyörgyi várat, ahonnan csodálatos kilátás nyílt a környékre.

A hazaúton nem maradhatott el egy közkedvelt túra sem. Egy olyan hegycsúcs meghódítása következett, ahonnan belátni az egész magyarvalkói tájat. Fáradt lábú turistáink a Malató csúcsaira kapaszkodtak fel, ahonnan bámulatos látvány tárult eléjük a kalotaszegi vidékről. A lemenő nap sugarai között a távolban a Vigyázó havas csúcsai magaslottak. Alföldi gyerek számára izgalmas esemény következett, a „höndőrgőzés”. Gyermekeink lefeküdtek a földre, és vidáman gurultak lefelé a hegyoldalon.

A kirándulás hatodik napján el kellett búcsúzni vendéglátóinktól. A csoport Gyulafehérvár felé indult haza. A több mint 1000 éve Szent István királyunk által alapított székesegyház jellegzetes román kori épület, melyet a tatárjárás után gótikus stílusban állítottak helyre. A székesegyház legfontosabb látnivalói a síremlékek, így Hunyadi János gazdagon faragott szarkofágja. A gyerekek által technikaórán készített koszorú elhelyezésével adóztak a magyar történelem jelentős egyéniségeinek emléke előtt.

A templomhoz közeli téren a tavaly felavatott Bethlen Gábor-szobor előtt is tisztelegtek. Hazafelé úton ”magos Déva vára” előtt megemlékeztek az irodalomórákon tanult balladáról.

Az út során mindvégig naponta munkafüzeti feladatok megoldásával rögzítették a diákok a megélt élményeket, ismereteket. Az utazás során folyamatosan keresték, gyűjtötték a pályázat témájához igazodó szimmetrikus népi motívumokat.

A tanulók az értékelő órán megbeszélték a tapasztalatokat, összegezték a külhoni magyarságról szerzett ismereteiket. Diákjaink a kirándulásról készült bemutató segítségével előadást tartanak az 5. és 6. osztályos gyerekeknek, majd a kirándulás során vezetett munkafüzet megtekintésére és értékelésére is sor kerül.

A 7.a osztály egy fantasztikus utazás részese lehetett. Sokak közös munkája által valósult meg ez a program.

Köszönjük a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Szegedi Tankerületi Központ munkatársainak, az MMG Group Kft. autóbuszvezetőinek és iskolánk dolgozóinak támogatását.

Külön köszönjük Kis János, Kis Magdi, Timár Mária külhoni pedagógusok segítségét!

Mert „Addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk.” Kallós Zoltán –(erdélyi magyar néprajzkutató)