Tours-i Szent Márton ünnepnapjához, november 11-éhez számos népszokás, néphit kapcsolódik Magyarországon. A Márton napi népszokások egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, illetve az advent közeledtéhez kötődnek, másrészt ahhoz a legendához, amely szerint Szent Márton egy libaólban próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták megválasztani, de a ludak elárulták gágogásukkal.

November második hetében napközis foglalkozás keretében tartották meg diákjaink a Márton napot.

Az alsó tagozatos tanulók először Szent Márton történetével ismerkedtek meg. Ezt követően kézműves-foglalkozásra került sor, ahol különböző libákkal kapcsolatos feladatok közül választhattak a gyerekek. A kézműveskedés után beszélgettek az ünnephez kapcsolódó népszokásokról, és libás mondókákat, illetve dalokat elevenítettek fel.

Az elkészült alkotásokkal az iskola folyosóit díszítettük.

Szombathelyi Adrienn és Köröndi Leona tanítók