Tisztelt Szülők!

A 2024/2025-ös tanévre történő általános iskolai beiratkozás időpontja a Tisza-parti Általános Iskolába (OM: 029640, Cím: 6726 Szeged, Maróczy Géza tér 2.)

2024. április 18. (csütörtök) 8:00 -19:00 között és 2023. április 19. (péntek) 8:00 -19:00 között

Közlemény a 2024/2025. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról:

https://kk.gov.hu/download/5/c6/33000/K%C3%B6zlem%C3%A9ny_beiratkoz%C3%A1s2024.pdf

Tisztelt Szülők!

Az előzetes beiratkozásról IDE kattintva olvashatnak.

A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa
  • nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről – Nyilatkozat
  • nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról  – Nyilatkozat
  • nyilatkozat arról, hogy a szülő valamely egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami etika oktatást igényli gyermeke számára – Nyilatkozat
  • A Tisza-parti Általános Iskola nyilatkozata.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni az iskola első évfolyamára. Óvodai szakvélemény nem szükséges.

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő megkezdését – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó, vagy ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola vezetőjének.

Szeretettel várjuk leendő elsős tanulóinkat!

KÖRZETEK A 2024/2025. TANÉVRE

TISZA-PARTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
6726 SZEGED, MARÓCZY GÉZA TÉR 2.
OM 029640 (001)

6726 ALSÓ KIKÖTŐ SOR PÁRATLAN (1-TŐL 5-IG)
6726 ALSÓ KIKÖTŐ SOR PÁROS (2-TŐL 6-IG)
6726 BARCSAY KÁROLY UTCA
6726 BÉRKERT UTCA
6726 BIRKÓZÓ KÖZ
6726 BLAHA LUJZA UTCA
6726 CSALOGÁNY UTCA
6726 DÉRYNÉ UTCA
6726 EGRESSY BÉNI UTCA
6726 EVEZŐ KÖZ
6726 FELSŐ KIKÖTŐ SOR
6726 FÜRDŐ UTCA
6726 FÜRJ UTCA
6726 GYERGYÓI UTCA
6726 JANKOVICH UTCA
6726 KÁLLAY ALBERT UTCA
6726 KIKINDAI UTCA
6726 KÖZÉP FASOR PÁRATLAN (1-TŐL 33-IG)
6726 KÖZÉP FASOR PÁROS (2-TŐL 44-IG)
6726 KÖZÉP KIKÖTŐ SOR
6726 MARÓCZY GÉZA TÉR
6726 MAROSTŐI UTCA
6726 MAROSTŐI KÖZ
6726 NÉPKERT SOR
6726 PARAJDI UTCA
6726 PÉCSKAI UTCA
6726 PILLICH KÁLMÁN UTCA
6726 RADNAI UTCA
6726 SZEBENI UTCA
6726 SZENT-GYÖRGYI ALBERT UTCA
6726 SZÖRI UTCA
6726 SZÖVETSÉG UTCA
6726 TAMBURA UTCA
6726 TÁROGATÓ UTCA
6726 TISZAVIRÁG UTCA
6726 TORONTÁL TÉR
6726 TUSNÁDI UTCA
6726 TÚZOK UTCA
6726 UDVARHELYI UTCA
6726 VÉDŐNŐ UTCA
6726 VÍVÓ KÖZ
6726 ZSOMBOLYAI UTCA