Ebben a tanévben az SZTE Kémia Intézet Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék által felajánlott együttműködés kereteiben többféle színtéren erősíthettük tanítványaink környezettudatos gondolkodását, szemléletének fejlődését, a természettudományos tantárgyak tanulása iránti motivációt, a kémia tantárgy megszerettetését.

2023 novemberében az Európai Hulladékcsökkentési Hét keretein belül Dr. Sápi András, a SZTE Kémia Intézet Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék munkatársa tartott előadást iskolánkban az alsós és 5. évfolyamos diákok számára.  Témája természetesen a hulladékok, a hulladékgyűjtés, a hulladékcsökkentés volt. A gyerekek számára érdekes, innovatív, szemléletformáló előadás maximálisan összhangban volt iskolánk szemléletével.

,,Tudománnyal a fenntartható környezetért” versenyre kaptunk meghívást a SZTE Kémia Intézetétől, melynek célja az volt, hogy a tanulók előre megadott témák közül dolgozzanak fel egy általuk kiválasztottat. A versenyben a fókusz az aktuális környezeti problémákra és azok megoldására irányult. Fontos volt, hogy a prezentációk ne csak feldolgozott irodalmat, hanem jövőbe mutató ötletet is tartalmazzanak. Iskolánkból Szepes Zinka, 7.b osztályos tanuló vett részt a megmérettetésen, témája ,,Teflonszármazékok és mikroműanyagok vizeinkben” volt, melynek előadásával II. helyen végzett. Külön élmény volt a tanulók számára, hogy a SZTE tanáraiból álló három tagú zsűri előtt kellett prezentálniuk munkájukat, majd az előadás után kérdéseket tettek fel nekik, amelyre legjobb tudásuk szerint válaszolniuk kellett a versenyzőknek. A Tisza-parti Általános Iskola mellett a kecskeméti Katona József Gimnázium és a jászberényi Lehel vezér Gimnázium kapott meghívást a versenyre.

Büszkék vagyunk tanítványaink eredményeire.

Az év végéhez közeledve a 7. évfolyamos diákok az egyetem szerves kémia tanszékének laboratóriumában „kihelyezett” kémia órán vehettek részt Dr. Musza Katalin tudományos főmunkatárs és harmadéves biológia-kémia szakos hallgatók segítségével.

Nagy élményt jelentett tanulóink számára belépni a kémia kísérletek szentélyébe, egy modern jól felszertelt laboratóriumba, ahol a tanulói kísérletekhez szükséges eszközöket, anyagokat már előkészítették a munkához.  Dr. Musza Katalin irányításával páros munkában dolgozhattak taulóink, miközben megfigyeléseket, következtetéseket fogalmazhattak meg. Látványos, izgalmas kísérleteket varázsolták el a diákokat, mint például a fekete kígyó vagy az elefántfogkrém kísérlet, megismerhették az eldobható pelenka folyadékmegkötő képességének kémiai hátterét, indikátorokkal képet festhettek, savas és lúgos oldatok színváltozását vizsgálhatták indikátorok segítségével.

A nap zárásaként megtekintettük Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas magyar tudós tanszéken kiállított Nobel díját és beszélgettünk Karikó Katalin Professzorasszony Nobel-díjával kapcsolatos munkásságáról.

Reméljük a természettudományokat népszerűsítő együttműködés a következő tanévben folytatódik.

Schaller Györgyi

Papp-Szabó Zsuzsanna