Iskolánk az 2018-ban sikeresen pályázott az Erasmus+ tanár továbbképzési program keretében belül KA1 mobilitási projektek elnyerésére.

A két éves mobilitási pályázat hét kolléga angliai továbbképzését tartalmazza. 2018 nyarán az első egy felsős angol tanár angol módszertani továbbképzésen lesz Scarborough-ban. Ezt követően az angol szakos intézményvezető-helyettes az angol nyelvoktatás szervezésére irányuló vezetői továbbképzése vesz részt Norwich-ban. A harmadik egy alsós angol szakos pedagógus módszertani továbbképzése lesz IKT-eszközök tanórai felhasználásáról Canterbury-ben. 2019 nyarán először egy angol szakos pedagógus egy 21. századi oktatástechnológiai továbbképzésen vesz részt Cambridge-ben. Ezután másik angol szakos tanárunk digitális tananyag tanórai felhasználásáról szóló angol módszertani továbbképzését tervezzük Norwich-ban. Az iskola könyvtáros pedagógusa angol nyelvi készségfejlesztő továbbképzésen vesz részt Oxfordban. Az iskola pedagógiai asszisztense pedig SNI gyerekek integrált nevelésének módszereiről és szervezéséről szóló továbbképzésen vesz részt York-ban.

A továbbképzések célja a résztvevők módszertani megújulása, nyelvi, módszertani, szemléletbeli gazdagodás és nemzetközi kapcsolatok kiépítése eTwinning segítségével.

Városi disszemináció 2020. január 28.

A 2018. évi pályázatunk kapcsán városi Erasmus+ disszeminációt hajtottunk végre:

2020.01.28.

Helyszín: Tisza-parti városi angol nyelvi verseny

Résztvevők: a versenyző tanulókat kísérő tanárok és a Tisza-parti Általános Iskola angoltanárai

Témák:

 • Tapasztalatok a nemzetközi kapcsolatok és az Erasmus+ pályázatok terén
 • nyári mobilitásrésztvevők beszámolói és tudásmegosztás
  • Szalontai Ágnes: Történetmesélés lehetőségei az angol órán
  • Dr. Molnár Lajos Gáborné: Oktatási technológiák az angol órán – hasznos online felületek és az internet biztonságos használatára irányuló módszerek bemutatása

Nevelőtestületi disszemináció 2019. november 29.

Az iskola munkatervének megfelelően, a 2019. november 29-i szakmai napon nevelőtestületi és munkaközösségi disszemináció valósult meg. A nevelőtestület előtt a 2019. nyári mobilitások résztvevői beszámoltak pályázati és mobilitási tapasztalataikról, megosztották élményeiket és a továbbképzéseken tanultakat.

Beszámolt

 • Schaller Györgyi intézményvezető az oxfordi nyelvtanfolyami tapasztalatairól,
 • Dr Molnár Lajos Gáborné angoltanár a cambridge-i IKT kurzusán tanultakról,
 • Katona Gyöngyvér az SNI-s tanulók integrált oktatásával kapcsolatos továbbképzése tapasztalatairól és
 • Szalontai Ágnes a „Történetmesélés az angol órán” c. kurzusán tapasztaltakról és az utazás kihívásairól.
 • Hajdú Erzsébet a pályázati részvétellel kapcsolatos feladatokról.

A nap második felében, munkaközösségi workshopon a résztvevők megosztották a munkaközösséggel a továbbképzéseken szerzett tudásukat:

 1. Történetmesélés angol órán – Szalontai Ágnes
 • Russel Stannad, David Farmer
 1. Internetes eszközök az angoltanításban – Dr. Molnár Lajos Gáborné
 • Ajánlott internetes felületetek:

diigo.com, Answergarden.ch, abeya.com/games/wordclouds, padlet.com, dreamreader.net

Nevelőtestületi disszemináció 2018.december 1.

Phototelling

Mobiltechnológiák