Miért érdemes Matematika tehetségműhelybe járni?

A műhelyben folyó fejlesztő munka célja, hogy a tehetségazonosítás és beválogatás eredményeképpen e műhelybe kerülő gyermekek átlagon felüli matematikai, logikai képességei és szociális kompetenciái fejlődjenek, gazdagodjanak, különös tekintettel a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás, a logikus problémamegoldó gondolkodás, a kreativitás, az anyanyelvi nevelés és a matematika iránti motiváció területén.

A harmonikus személyiségfejlesztés érdekében a gyermekek egyéni képességeinek feltérképezése után, a gyenge és erős és oldalak kiegyenlítése is fontos feladata a tehetséggondozó munkának. A tevékenységek nyugodt, felszabadult légkörben zajlanak, ahol lehetőség van egyéni, csoportos és páros munkára is. Az ismeretek átadása, rendszerezése a gazdagítás különböző módszereivel, komplex módon játékos tapasztalatszerzés, cselekedtetés útján történik.

Az általános és speciális képességek fejlesztése után a gyermekeknek lehetőségük nyílik kiegészítő tevékenységek végzésére, melynek célja a pihentetés, a regenerálódás. A kognitív képességek fejlesztése mellett a szociális kompetenciák erősítése is megfelelő hangsúlyt kap. A tevékenységek hatásvizsgálattal zárulnak, ahol a gyermekek nyíltan elmondhatják érzéseiket, gondolataikat azzal kapcsolatban, hogyan is érezték magukat a foglalkozás során.

Udvarhelyiné Béres Irma