Kedves Szülők!

A 2023-2024. tanév iskolai hit- és erkölcstan oktatásának megszervezéséről szóló tájékoztató napot 2023. március 6-án 16:30-17:00-ig tartjuk intézményünk könyvtárában.