A Kormány az 1265/2017. (V.29.) Korm. határozata értelmében a 2023-2024. évi tanévben az 1-12. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosult.

Az állami ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, tehát azokat az iskolai könyvtári állományba nyilvántartásba kell venni, és azokat az utolsó tanítási napon a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának.
Ez alól valamennyi évfolyamon kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek, valamint az 1. és 2. évfolyam összes tankönyve.