„Az államosítása következő feladatokat teszi szükségessé:

– leltározás
– fizetési kategóriák felfektetése
– felmérni és beterjeszteni, hogy milyen helyreállítási munkákra van szükség
– kiegészítésre szorul-e a tantestület
– adatgyűjtés a szegény gyerekekről, akik nem tudják beszerezni a tanszereket, taneszközöket
vezetés csak ott szükséges, ahol a vezető nem a tantestületből volt
– az iskolavezető átveszi az iskola ingó és ingatlan vagyontárgyait az 1948. január 1-jei állapotoknak megfelelően, valamint az ezutáni szerzeményeket
– kimutatást kell készíteni azokról a dolgozókról, akiket nem az illetményhivatal fizet”

A két iskola állománya az államosításkor

3 tanár, 11tanító : 14
tantermek 5+2 : 7
osztályok 8+2 : 10

Testnevelő tanár nincs, szükséges lenne. Az iskola kéri, mert Albert József tanárt áthelyezték, „labdarúgó tréneri vonalon” Pécs-Komlóbányára. Tanerőszükséglet:
1 számtan-fizika szakos
1 testnevelés szakos
1 magyar-történelem szakos tanár

Létrejönnek a patronázs bizottságok, a patronáló üzemeket szétosztják. A szomszédos Újszegedi Kendergyár a Kübekházi iskolát kapja, az újszegedi iskolának nem jut segítség.
A községi iskolaszék megszűnte után a leltári tárgyait kiosztották az iskolák között. Az újszegedi iskola írógépet igényelt, ehelyett kapott 1 db íróasztalt, 2 db széket és 1 db kétrészes tintatartót.

Itt rnár van írógép! 1960-as évek

Kimutatás

Az újszegedi és a József-telepi iskolák elemi költségvetése tanévben az 1949/50. tanévben

I.

Írószerek

3844

,- Ft

II.

Iskolai nyomtatványok

2064

,01 Ft

III

Bútorok pótlása és javítása (tornateremhez teljes felszerelés 10000 Ft)

28548

,- Ft

IV.

Takarítószerek

1737

,50 Ft

V.

Fűtés (12 osztály, ig. iroda, tornaterem)

14685

,- Ft

VI.

Világítás

875

,- Ft

VII.

Egyéni felszerelések, szemléltető eszközök

16143

,- Ft

Összesen

54672

,91 Ft
Tatarozás

20000

,- Ft
5 tanterem építése

800000

,- Ft

1948 augusztusának történései:
Zsurkán Ferenc napibéres alkalmazása újra lakásproblémákat vet fel, hiszen az altiszti lakásban Hajabács Ernő lakik a családjával.
A helyhiány enyhítésére az iskola két tantermet megkap a Vakok Intézetétől, de még hármat igényel.
Kellő jelentkező esetén az iskola szeptember hó folyamán megnyitná a dolgozók iskoláját, ahol elvégezhető lenne az V., VI., VII. és VIII. osztály.

Jegyzőkönyv (rendkívüli értekezlet) 1948. aug. 29.

Jelen vannak: Bordás Géza igazgató, a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége részéről Dr. Száva Lajosné, az MDP részéről Dr. Száva Lajos és a tantestület tagjai.
Az üzemek részéről küldött nem érkezett.
Patronázs Bizottságot kell alakítani.
A bizottság megalakul, elnök Dr. Száva Lajosné, titkár Bordás Géza akik tagjai a tantestületnek.
Megalakul az Intéző Bizottság is. Feladata a kultúrdélután megszervezése. Az MNDSZ szombaton és vasárnap gyűjt az iskoláért. Három urnát állítanak fel Újszegeden a hídnál, a SZUE-nál és a Vigadónál.
Az Ipari Vásár idejére az iskolákat versenyszerűen díszítsék fel (az igazgatói értekezlet határozata).
Javaslatok: az épület gerincére felirat kerüljön, mely a városból is jól látható – esetleg kivilágítással.
A kapu fölé Dr. Ortutay Gyula képe kerüljön.
Az ablakok virággal való díszítése.

kmf

Osztálykép 1958-59.

Bordás Géza igazgatót átirányítják a Madách utcai állami általános iskolába, utódául Süli Dezsőt nevezték ki.

Jegyzőkönyv

1948. okt. 30-án tartott I. nevelési tárgyú értekezletről.
Jelen vannak: Süli Dezső mb. ig., Csókás Auguszta, Demeter Béláné Vöröss Margit, Édl Istvánné Gáspár Rózsa, Hajabács Ernő, Horesnyi Mihályné Soltész Margit, Jármai Éva, Dr. Király Lászlóné Debreczy Etelka, Kopasz And rás, Perényi Oszkárné Sándor Aranka, Szentágotai Károlyné Nagy Magda, Veidner János, Veress Zoltán testületi tagok és Fülöp István r. k. óraadó hitoktató.
Okt. 3-án iskolaátadási ünnepség keretében köszöntük meg a patronázsbizottságnak, valamint az újjáépítést végző fizikai dolgozóknak iskolánk külső és belső rendbehozatalát.
Okt. 6-án József Attila telepen villanybekapcsolási ünnepségen vettünk részt.
Ifjúság: Egyesületek munkája
Megalakult a 115. Móra Ferenc úttörőcsapat.
Úttörők létszáma: 60.
Szeptember 5-én falujáró csoportunk műsorszámokkal vett részt a kübekházi iskola átadási ünnepségén.
MDP Belváros XV. Szervezete vállalta csoportunk védnökségét okt. 21-én.
Őrsvezetőképző tanfolyamunk megkezdődött okt. 25-én.
Avatjuk úttörőotthonunkat nov. 14-én.

kmf.

Ünnepély az 1960-as években

November elején beindult a dolgozók általános iskolájának különbözeti vizsgára előkészítő tanfolyama 20 hallgatóval. Csoportvezető: Perényi Oszkárné. Gépírást tanulnak 12-en.


Ünnepély az 1960-as években

Jegyzőkönyv

Készült Szegeden 1948. december 12-én az újszegedi szőregi úti állami általános fiókiskola ügyvitelének átadása és átvétele alkatinával.
Jelen vannak: Rosner Ernő iskolavezető és Süli Dezső átvevő mb. igazgató átvétel előttről maradvány 139,58 Ft – Rosnernél marad tüzelővásárlásra.
Átvételt nyert az iskola bútorzata, ill. felszerelési tárgyai, leltárhiány nincs. Vízhúzó motor okt., havi villanyszámlája (1948.) 764 Ft.

*

A Tisza-parti Általános Iskola 1960. május 25-én a mártírhalált halt Mező Imre emlékére felvette a Mező Imre Általános Iskola nevet.