Iskolánk az 2018-ban sikeresen pályázott az Erasmus+ tanár továbbképzési program keretében belül KA1 mobilitási projektek elnyerésére.

A két éves mobilitási pályázat hét kolléga angliai továbbképzését tartalmazza. 2018 nyarán az első egy felsős angol tanár angol módszertani továbbképzésen lesz Scarborough-ban. Ezt követően az angol szakos intézményvezető-helyettes az angol nyelvoktatás szervezésére irányuló vezetői továbbképzése vesz részt Norwich-ban. A harmadik egy alsós angol szakos pedagógus módszertani továbbképzése lesz IKT-eszközök tanórai felhasználásáról Canterbury-ben. 2019 nyarán először egy angol szakos pedagógus egy 21. századi oktatástechnológiai továbbképzésen vesz részt Cambridge-ben. Ezután másik angol szakos tanárunk digitális tananyag tanórai felhasználásáról szóló angol módszertani továbbképzését tervezzük Norwich-ban. Az iskola könyvtáros pedagógusa angol nyelvi készségfejlesztő továbbképzésen vesz részt Oxfordban. Az iskola pedagógiai asszisztense pedig SNI gyerekek integrált nevelésének módszereiről és szervezéséről szóló továbbképzésen vesz részt York-ban.

A továbbképzések célja a résztvevők módszertani megújulása, nyelvi, módszertani, szemléletbeli gazdagodás és nemzetközi kapcsolatok kiépítése eTwinning segítségével.

Nevelőtestületi disszemináció 2018.december 1.

Phototelling

Mobiltechnológiák