A 2020/2021. tanév jelenléti oktatással indult, így folytatni tudtuk a pályázatban vállalt munkát. Elsősorban a LEGO® StoryStarter csomaggal támogatott szövegértés kompetenciafejlesztés pályázati megvalósításához volt szükségünk a jelenléti oktatáshoz.
Október végén megkaptuk a pályázat megvalósításához rendkívül fontos tableteket. Két 32-32 tablet tárolására és töltésére alkalmas szekrényt töltöttünk fel. Így lehetőség nyílt arra, hogy mindkét épületünkben könnyen hozzáférhessünk az eszközökhöz. Elkészítettük a tabletek használatának eljárásrendjét.
Novemberben tartottuk volna második workshopunkat, melyen az eddig elért eredményeinket, tapasztalatainkat osztottuk volna meg szélesebb körben a város iskoláival. Sajnos a pandémiás helyzet ezt nem tette lehetővé.

Füzesyné Bozsó Éva
digitális módszertani asszisztens

Szövegértés fejlesztése az alsó és felső tagozaton

A „Digitális környezet a köznevelésben EFOP 3.2.3-17″ –pályázati programunkat a 2020/2021-es tanévtől műhelymunka keretében, a be nem vont pedagógusok innoválása céljából a 4. évfolyamra is kiterjesztettük.
A belső tudásmegosztás, az alsó és felső közti átmenet és a korai szövegértés, szövegalkotás fejlesztése miatt negyedévente rendhagyó irodalomórákat tartunk a 4.a és a 4.b osztályban.
Az első foglalkozásra a 4.b osztályban került sor 2020 novemberében. A halhatatlanságra vágyó királyfi című mesét dolgoztuk fel a gyerekekkel. A dupla tanóra keretében használtuk a pályázaton nyert tableteket és a LEGO® StoryStarter csomagot, amely támogatja az anyanyelvi kompetenciák fejlesztésével a szövegértési, szövegalkotási képességeket.
Az iskola vezetése és a humán munkaközösség tagjai is részt vettek bemutató foglalkozáson, mivel hosszú távú terveink között szerepel a program iskolai szintű kiterjesztése. A gyerekek digitális szövegértési feladatokat kaptak a meséhez kapcsolódóan, ezután a nyitott végű
mesékre jellemzően maguknak kellett befejezni a történetet. Az egyéni meseátírásokat a Lego StoryStarter felhasználásával mutatták be.
Szeptember 29-én a népmese napja alkalmából rendhagyó irodalomórát szerveztünk 5. osztályos diákjaink számára. Az EFOP-3.2.3-17. pályázathoz kapcsolódó digitális történetmesélés keretében egy előre megadott mesét kellett átdolgozniuk a gyerekeknek, majd az általuk megálmodott történetet legóból is meg kellett építeniük. Hatalmas lelkesedéssel láttak hozzá a feladathoz. A játékos vetélkedőn az elkészült alkotásokat és az átírt meséket értékeltük, a legjobb alkotásokat érmekkel jutalmaztuk.

Ceglédi Anna
magyartanár

Matematika kompetenciafejlesztés

A GEOMATECH Élményszerű matematikai programot a 7. évfolyamon folytatjuk Udvarhelyiné Béres Irma vezetésével. A gyerekek 3. éve dolgoznak ezzel a programmal. Az idei évben a célok megvalósításához iskolánk 64 tabletet kapott, amely most már az egyéni, a csoportos és a differenciált feladatmegoldást is biztosítja. A matematikaszakos kollégáink rendkívül innovatívak, szívesen használják a Learningapps, a Geogebra, az Okosdoboz, a Kahoot, a Redmenta, a Wordwall és az Okostankönyv felületeit. Ennek hatására a természettudományos tárgyat tanító kollégák is bekapcsolódtak a digitális tananyag-feldolgozások órai alkalmazásába. Így a felső tagozatos természettudományos órák digitális oktatási környezetben zajlanak. A gyerekek szívesen használják a tableteket, mert egyéni ütemben és a képességeiknek megfelelően végezhetik a feladatokat. Az órák anyagát, a témakörhöz kapcsolódó digitális anyagokat fel tudjuk tenni az osztályoknak létrehozott digitális tantermek felületére. Ezzel szeretnénk motiválni, segíteni azokat a gyerekeket, akik az egyéni tanulással nehezebben boldogulnak.

Udvarhelyiné Béres Irma
matematikatanár