HAT-KP-1-2023/1-000397

Iskolánk 7.a osztályos tanulói 2024. május 5-10. a Határtalanul! pályázat jóvoltából tanulmányi kiránduláson vehettek részt. Az úti cél Erdély, a történelmi Magyarország csodálatos vidéke volt. Erdély történelme évszázadokon át összefonódott Magyarország történelmével. A trianoni békeszerződés azonban elszakította hazánktól.

Az utazás tematikája: Kalotaszeg matematikus szemmel-Szimmetria a természetben, a népi motívumokban és az építészetben. E gondolatkör köré szerveztük a kirándulás vezérfonalát. Útirányunk és szálláshelyünk végig Kalotaszeg volt. Ez a tájegység a tömbmagyar területek egyike, ahol a magyar népi hagyományokat híven őrzik.

A pályázaton elnyert összeg: 4 160 000 Ft. Csillagszerűen utaztunk, és naponta visszatértünk Magyarvalkói szállásunkra. Összesen 27 diák és 3 pedagógus vehetett részt ezen a csodálatos kiránduláson.

Minden diák kiselőadásokkal készült egy előre kiválasztott témából, melyet az út során az adott nevezetességnél előadott társainak.

Az előkészítő órán megismerkedtünk a magyar történelem adott időszakával, a trianoni eseményekkel, a kalotaszegi tájegység jellemzőivel. Megnéztük a Bakancslistán és a Rákóczi nyomában felületen található ismereteket is. Átismételtük az euklideszi geometria jellemzőit is. Előzetes feladatként a Határtalanul! Barangoló felületen elérhető okosdoboz játékos feladatainak köszönhetően még több információt szerezhettek diákjaink Erdélyről.
Az indulás napját mindannyian HATÁRTALAN izgalommal vártuk.

1.nap: Az első megállónk Nagyszalonta volt, ahol a Csonkatoronyban tettünk látogatást. Ezt követően Kiskohra utaztunk tovább. Itt Erdély leglátványosabb cseppkőbarlangja, a Medvebarlang varázsolt el bennünket. Az esti órákban értünk Magyarvalkóra, ahol vendéglátóink nagy szeretettel vártak bennünket.

A 2. nap Torockóra látogattunk. Tettünk egy sétát a falu főterén, megcsodáltuk a Székelykő hatalmas sziklatömbjét, és megértettük, hogy miért is van az, hogy itt tényleg „kétszer kel fel a nap”. Ragyogó napsütésben a túra sem maradhatott el, meghódítottuk a torockószentgyörgyi várat, ahonnan csodálatos kilátás nyílt a környékre.

A 3. napon Torda felé vezetett az út. Első állomásunk a sóbánya volt. Csodás látványt nyújtott az óriáskerék, az üveglift és a csónakázótó. Délután a Tordai-hasadék következett, ahol átkeltünk a hasadékon és gyönyörködtünk a természet látványában, miközben felelevenítettük a Szent László-legendát is.

A 4. nap első állomása Kolozsvár volt, ahol a csoport idegenvezetője, a helyi unitárius középiskola matematikatanára, Tímár Mária volt. A Farkas utcai református templom, a Szent György-szobor, a Szabók bástyája, Bolyai szülőháza, a tükörutca, a Szent Mihály-templom, a Mátyás-szobor és Mátyás szülőháza megtekintése után meglepetés várt ránk. Meghívást kaptunk a János Zsigmond Unitárius Kollégiumba, ahol egy rövid látogatást tettünk.
A délutáni programunk Válaszút volt, ahol Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjteményével ismerkedtek meg tanulóink.

5.nap Ezt a napot a Bánffyhunyadi Vlegyásza Szakképző Líceumban töltöttük. A nap elején ismerkedéssel indítottunk, mindenki bemutatta iskoláját, települését. Ezután egy közös bemelegítés következett, majd a magyar tagozat csapatával focimeccset játszottak diákjaink. Ezt követően Kis Magdi a Kalotaszeg Ifjúságáért Egyesület vezetője bemutatta tevékenységüket, népviseletüket. A Suhanc néptánccsoporttól ízelítőt kaphattunk arról, hogyan őrzik hagyományaikat. A bemutatkozást közös beszélgetés követte, ahol már barátságok is kialakultak. Délután közösen ellátogattunk a bánffyhunyadi református templomba. A szakadó eső sem tántorított el bennünket attól, hogy kora este meglátogassuk a magyarvalkói templomot, majd a nap zárásaként megismerhettük a helyi Közbirtokosság erdőgazdálkodással és juhtenyésztéssel kapcsolatos munkáját.

Utazásunk 6. napján el kellett búcsúzni vendéglátóinktól. Gyulafehérváron megtekintettük a Szent István királyunk által alapított székesegyházat, majd a Vajdahunyad várát is. A hazafelé úton ”magos Déva vára” előtt megemlékeztünk az irodalomórákon tanult balladáról.

Az út során mindvégig naponta munkafüzeti feladatok megoldásával rögzítették a diákok a megélt élményeket, ismereteket. Az utazás során folyamatosan keresték, gyűjtötték a pályázat témájához igazodó szimmetrikus népi motívumokat.

A tanulók az értékelő órán megbeszélték a tapasztalatokat, összegezték a külhoni magyarságról szerzett ismereteiket. Diákjaink a kirándulásról készült bemutató segítségével előadást tartottak az 5. és 6. osztályos gyerekeknek, majd a kirándulás során vezetett munkafüzet megtekintésére és értékelésére is sor kerül.

Iskolánkban évek óta a „Határtalanul!” program zárórendezvénye a nemzeti összetartozás napja. A nap nyitánya a székely és a magyar zászló felvonása, valamint a székely himnusz közös eléneklése volt, majd felidéztük a több mint 100 évvel ezelőtti, sorsfordító trianoni békediktátum eseményeit, azok nemzetünkre vonatkozó, napjainkra is kiható, tragikus következményeit.

A megemlékezést rendkívül látványos kiállítás tette felejthetetlenné, melyben megjelentek az erdélyi út képei, a kalotaszegi kultúrát idéző varrottasok rajzai, vagdalásos technikával készült asztalterítők, faragások és fonott tárolók, valamint gyöngyből készült nyakláncok. Ebben az évben a gyerekek tányérokat tervezhettek a népi motívumok felhasználásával. A kiállítást a szülők is megtekinthették.
Június 12-én mind a két osztály ellátogatott a Magyarság háza programjára Budapestre.

Résztvevő pedagógusok: Ceglédi Anna, Krékityné Dancsó Ágnes, Vinczéné Faragó Anikó

Vinczéné Faragó Anikó
pályázati felelős

HAT-KP-1-2023/1-000677

2024. május 5-10-ig a „Határtalanul!” pályázat keretében Erdélyben jártunk a 7.b osztály 24 tanulójával. A pályázaton elnyert összeg: 3 711 000 Ft.

Az utazás előtt előkészítő órát szerveztünk, amelyen megismerhették tanulóink az utazással kapcsolatos tudnivalókat, felidézhették a történelmi és földrajzi tanulmányaikat. A gyerekek nagy örömére a Határtalanul! Barangoló felületen elérhető okosdoboz játékos feladatain keresztül még több információt szerezhettek Erdélyről. Megnéztük a Bakancslistán és a Rákóczi nyomában felületen található ismereteket is.

A hat nap alatt Magyarvalkó adott nekünk otthont, ahol fantasztikus emberekkel találkozhattunk. Az ott lakók a modern világ beszivárgása ellenére is hűen őrzik hagyományaikat. Gyönyörű kalotaszegi viseleteket láttunk, és betekinthettünk a helyi szokásokba is. A kirándulás főbb helyszíneihez érve a diákok rövid előadásokat tartottak, melyekből előzetes információkat szerezhettünk az adott helyszínről. A napközben átélt élmények feldolgozását egy előre elkészített munkafüzet segítette.

Első nap Nagyszalontán a Csonkatornyot és az ott található Arany János emlékkiállítást néztük meg. A diákok interaktív, ügyességet és kreativitást is igénylő feladatokkal ellenőrizhették a tanítási órákon szerzett ismereteiket. A Medvebarlang szintén óriási élményt nyújtott, legfőként az a cseppkőképződmény, amely egy a barlangból kimászni próbáló medvére hasonlít.

A második napon Torockóra látogattunk, ahol a jellegzetes házak között tettünk egy sétát, majd Torockószentgyörgyön felmásztunk a várba, ahonnan csodálatos látkép tárult elénk – közben néhány szót ejtettünk a középkori várépítészetről.

A harmadik napon Torda felé vettük az irányt. A több mint 13 millió éves erdélyi sókészlettel rendelkező sóbánya grandiózus méretei mindenkit elkápráztattak, amely jó bemelegítés volt a következő programra. A Tordai-hasadékban ugyanis egy kalandos, ám csodálatos túrán vettünk részt, ami szinte minden gyerek legnagyobb élménye volt a kirándulás során.

A negyedik napon Kolozsvárott Hunyadi Mátyás királyra emlékezve megnéztük monumentális lovasszobrát, a városközpontban álló Mátyás-szülőházat is, a matematika és fizika nagy alakjainak szülőházát. A Farkas utcai gótikus templomban megfigyelhették a diákok a stílusra jellemző jegyeket, ahogy a városban tett tartalmas séta alkalmával a számos épületen megjelenő szimmetrikus motívumot. Betekintést nyerhettünk a János Zsigmond Unitárius Kollégiumba is, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket.  A Válaszúton tett látogatás alkalmával Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjteményét tekinthettük meg.

Az ötödik napot a bánffyhunyadi diákokkal, valamit Kis Magdival, a Kalotaszegi Ifjúságért Egyesület vezetőjével töltöttük, akikkel diákjaink hihetetlen gyorsan megtalálták az összhangot. A délután folyamán közösen ellátogattunk a bánffyhunyadi templomba, melynek nagyírásos varrottasai minden alkalommal elvarázsolnak. A közös programot egy izgalmas és mindenekelőtt barátságos focimeccsel zártuk. A nap befejezéseként megismerkedtünk a magyarvalkói Közbirtokosság tevékenységével, ami főként erdőgazdálkodásból és juhtenyésztésből áll. A nap zárásaként a magyarvalkói templomba is ellátogattunk.

Az utolsó napon meglátogattuk a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyház impozáns, román kori építményét, majd körbejártuk Vajdahunyad várát. Hazafele úton Déva vára előtt elhaladva a gyerekek kiselőadás formájában emlékeztek meg Kőmíves Kelemenné balladájáról.

Az utazás előtt vizuális kultúra és technika és tervezés óra keretén belül gyűjtőmunkát végeztünk. Kalotaszegi népviseletről, varrottasok és edények mintázatát vizsgáltuk. Elsősorban a szimmetriát kerestük a motívumokban, kapcsolódva a pályázat átfogó tematikájához a „Természettudósok Kalotaszegen; Szimmetria a természetben, a népi motívumokban és az építészetben”. A papírmaséból készült tányérok és vázák tervezése, a díszítőelemek rajzolása során is tanulmányozhatták a tanulók a mintázatokban rejlő szimmetriákat. Alkotás közben beszélgettünk magyarságunkról, örök érvényű emberi értékekről, összetartozásról. Később jó volt hallani, hogy a néhány kint töltött nap milyen nagy hatással volt a gyerekre.

Az elkészült munkákat a nemzeti összetartozás napján kiállítás keretein belül ismerhették meg az iskola tanulói.

Az osztály június 12-én Budapesten járt a Magyarság háza programján.

Résztvevő pedagógusok: Kovács Csilla és Szilágyi Katalin.

Vinczéné Faragó Anikó
pályázati felelős